ÇOBAN ATEŞİ

Köşe Yazarları

Manifestomuz

Çoban Ateşi 2011 yılında kurulduğunda bir manifesto yayınlayarak amaç ve İlkelerini belirlemiştir.
Çoban Ateşi’nin kuruluşunu ülkemiz ve yakın çevremşzde yanlış işleyen yaşamsal sorunlar ateşlemiştir.
Bu amaçla manifestomuz şöyledir:
Madde1- Bulunduğu Yöre halkının yaşam standartlarını yükseltmek amacımızdır
Madde2- Duyarsızlıklara karşı çıkmak görevimizidr.
Madde3- Halkı yakından gerekirse birebir dinlemeliyiz.
Madde4- Kadın ve Çocuk Haklarını korumalı, onlar için mücadele etmeliyiz.
Çevreyi, doğayı ve hayvan dostlarımzı korumalı bunlar için mücadele etmeliyiz
Madde5- Yaşamsallığı ön planda tutma öncülüğü içerisinde etrafımızda oluşturulan fiziki çevreyi daha sağlıklı hale getirmeliyiz
Madde6-Uzun erimli planlar yaparak şehirlerşmeyi ideal e ulaştırmaya çalışmalıyız.
Madde7-Dostluk, yardımseverlik, birlik beraberliği pekiştirmek ve en üst seviyeye çıkartmalıyız
Madde8- Bulunduğu yöreden başlayarak herkesin “evinin önünü temizlemesini” sağlamalıyız.
Madde9- Tarafsız ve objektif olarak örnek teşkil etmeliyiz
Madde 10 Çoban Ateşi olarak Ülkemize faydalı olmayı amaç edinmiştir.
Madde 11-Her türlü siyasi ve diğer kuruluşlar ortakakılla yönetilmeli, ferdilikten kaçınılmalıdır
Madde12- Kooperatifleşmeyle zenginleşme yaygınlaştırılmalıdır.
Madde13- Bireysel zenginleşmenin genel ekonomideki payı arttırılacak, yaygın halk paylaşımı için gelir kaynakları yaratatılamalı, gelir eşitliği sağlanmalıdır.
Madde14- Eğitim sistemi yaygınlaştırılmalı, yeniden ele alınmalı, her türlü yozlaşmalar önlenmeli, parasız eğitim temel hedaf olmalıdır
Madde15- Yüksek eğitimde memleletimizin ihtiyaçlarına göre meslek eğitimleri verilerek, işsiz üniversite mezunları oluşması önlenmelidir.
Madde16- Hyvanlar, doğa,ekolojik denge korunmalıdır.
Madde17- Yaşam hakkı en öncelikli haktır.
Madde18- Askerlik hizmeti vatan hizmetidir. Parayla kaçınmak eşitsizlik örneğidir.
Madde19- Bedelli askerlik yerine sürelerin kısaltılması ve denge kurulması için çalışmalar yapılmalıdırç
Madde20-Her konuyu şartsız eleştirmek doğru değildir. Bunun yerine iyiye iyi, kötüye kötü demek fazilettir. Bu şekil davranışa olan inanç güçlendirilmelidir.
Madde21- Milletvekili adayları milletin vekili olabilmelidir. Bir şekilde kendilerini seçdiren değil, seçilen olmalıdır.
Madde22- Siyasi partiler, yalakalık ve sovmenlikten uzak olmalı, memleket sevdası ateşiyle yanan, Atatürk sevgisi ve ilkeleriyle bezenmiş kişilerle itibar edilmelidir.
Madde23- Doğa incelendiğinde görüyoruz ki Lider yerine toplu hareket eylemi vardır. Birliktelik dış etkenlere karşı en iyi korunma şeklidir. İnsanlar ortak akıllı bir birliktelik ile her güce karşı koyacak erdeme sahiptıir. Birlikten kuvvet doğar
Madde24- Oy devşirmek amacıyla ilkelerden uzaklaşılmamalıdırç Bu ülkeye ve inançlara zarar verecektir. Ortak akıl ve ilkeli olmak sağlıklı sonuçlar getirir.
Madde25- Hukuk ve Adalet temel ilkemizdir.
Madde26- Oluşumumuz hiç bir parti, diğer kuruluşlar,birlikler ile bağlantısı olmayan, vatansever, Atatürkçü, dürüst insanların birlikteliğinde yepyeni bir oluşumdur. Hiçbir kurumu, kişi ya da siyasi partiyi kullanma yoluna gitmez, gitmemelidir.
Madde27-Devlet televizyon kanallarının tarafsız ve eğitici olmaları sağlanmalıdır.
Madde28- Siyasetin dine etnisizme dayalı yaklaşımları şiddetle kınanmalıdır.
Madde29- Hiçbir siyasi parti ve kuruluş din ve ya Atatürk konularını kullanarak prim yolu aramamalıdır.. Bu kavramlar insan kalbinde yer bulan kavramlar olarak korunmalıdır.
Madde30- Misaki Milli hudutları içinde ben Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşıyım diyen herkes ulusal birliğin bir parçasıdır.
Madde31- Gerektiğinde Çoban Ateşi realitede mevcut siyasi partileri irdeler ve düşüncerini ortaya koyar.
Madde32- Siyasi Partilerin nilletvekili aday belirleme sistemleri aynı koşullara bağlı olmalıdır. Önerimiz tüm parti üyelerinin katılımı ile önseçimdir. Demokrasinin gerekliği budur, bu olmalıdır.
Madde33- Ülkenin yepyeni ve demokratik bir arada yaşamaya ihtiyacı vardır.
Madde34- Çoban Ateşi hiçbir parti, kuruluş, birlik ve kişi ile bağlantısı olmayan, vatansever, Atatürkçü dürüst insanların yepyebi bir oluşumudur.
YUKARIDAKİ İLKELERE KENDİNİ YAKIN HİSSEDEN HERKESİ ÇOBAN ATEŞİMİZE KATILIMINI BEKLİYORUZ

Bir cevap yazın