Sığacık içinde tarihi eser

Gezi Rehberi

Sığacık Camisi’nin kuzeybatısında, camiye yaklaşık 50 metre uzaklıkta, Koğuş Sokak üzerindedir. Özel mülk olan yapı, yakın zamanda önemli bir onarım geçirmiştir. Günümüzde konut olarak kullanılmaktadır.

Duvar köşelerinde kesmetaş, diğer kısımlarda ise kırmataş kullanılarak inşa edilen yapı, kare planlıdır ve tek kubbeyle örtülüdür. Yapının asıl girişi kuzey cephe üzerindedir.

Güney cephesinde ortada mihrap çıkıntısı ve iki yanında sonradan açılmış birer giriş yer almaktadır. Geçişi tromplarla sağlanan kubbe sekizgen bir kasnak üzerine oturmaktadır ve dıştan alaturka kiremitlerle kaplanmıştır.

Tek sıra halinde düzenlenmiş bir kirpi saçak, yapıyı dört yönden dolanmaktadır.

Bugün, yapının mescit ya da medrese olduğu yönünde iki görüş hakim olmakla birlikte bir netlik bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın