Yeni Tüm Güvenlik İş Ege Temsilcisi Ali Rıza Bilgilisoy Basın açıklaması ile Özel güvenlikte sendikanın önemini vurguladı

Gündem, Yerel Haberler

Yeni Tüm Güvenlik İş Ege Temsilcisi Ali Rıza Bilgilisoy bir basın açıklaması yaprak özel güvenlik sektöründe sendikanın önemini vurguladı

Yeni Tüm Güvenlik İş Ege Temsilcisi Ali Rıza Bilgilisoy yaptığı basın açıklamasında, sendikal hakların öneminden bahsederek, “Örgütlü ve güçlü bir mücadele için, gelin Bağımsız Yeni Tüm Güvenlik-İş Sendikası ailesine Katılın” dedi

Neden Sendika ? sorusuna yanıt veren Yeni Tüm Güvenlik İş Sendikası Ege Temsilcisi Ali Rıza Bilgilisoy, “Sendikalar, işçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için işçiler tarafından kurulan anayasal ve yasal bir sivil toplum kuruluşlardır.

Ancak maalesef Günümüzdeki 19 iş kolundaki Güvenlik sendikaları Tüm özel Güvenlik Meslektaşlarimi temsil etmemektedir sadece kamuda sendikalaşmaktadır bizler Nerede Tek Bir Güvenlik işsici Meslektaşımız varsa sendikalı yapmaya ilke edindik Ve sendikamızın ismi Gibi Bizler Tüm özel güvenlik sendikasıyız. Bu amaç doğrultusunda 19.iş kolu olan Savunma ve Güvenlik işçilerini yani Özel Güvenlik Görevlilerinin sesi ve gerçek manada savunucu olan Yeni Tüm Güvenlik-iş Sendikası, üyelerinin çalışma ve ücret koşullarını iyileştirmek, onlara çeşitli ekonomik ve sosyal haklar sağlamak, işyerlerinde insanlık onuruna yakışır bir çalışma ortamı yaratmak, çalışanların kendileri ve üretim süreci ile ilgili bütün konularda söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak için; üyeleri adına, işverenlerle toplu iş sözleşmesi imzalar. Sendikalı Olmak Anayasal Bir Haktır” dedi.

HAKKIMIZ GÜVENCE ALTINDADIR”

Bilgilisoy, sözlerinin devamında, “Anayasamızın 51. Maddesi bütün meslektaşlarımıza; ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla, kimseden izin almaksızın, sendikalara üye olma hakkını ve özgürlüğünü tanımaktadır. Anayasamıza göre “Hiç kimse, sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanamaz.” Anayasamızın 53. Maddesi, bütün işçilere ekonomik ve sosyal durumlarını, çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkını tanımaktadır. Sendika hakkımız yasaların güvencesi altındadır”
“GELİN YENi TÜMGÜVENLİK İŞ AİLESİNE KATILIN”

“Neden Yeni Tüm Güvenlik-iş Sendikası çatısı altında toplanmalıyız ?” diyen Ali Rıza Bilgilisoy, “Yasal haklarımızı korumak ve geliştirmek, emeğe saygı, insanca yaşamak, daha iyi bir ücret alabilmek, çalışma koşullarımızı iyileştirebilmek, işyerinde söz ve karar sahibi olmak, başta iş güvencesi olmak üzere tüm haklarımızı korumak, işverenlerin keyfi uygulamalarına karşı durabilmek, toplu iş sözleşmesi hakkımızı kullanabilmek için, sendikalı olmalıyız. Yeni Tüm Güvenlik-iş Sendikası olarak yüzlerce kurumsal indirim anlaşması ve ücretsiz hukuk desteği sözleşmeleri imzalayarak üyelerimize Sosyal ve Ekonomik haklar kazandırmak icin. Örgütlü ve güçlü bir mücadele için, haklarımız ve özgürlüklerimiz için gelin, bu ülkede İş ve işçi dünyasının sigortası olan Türkiye’nin en Yeni Ve Bağımsız işçi sendikamız olan Yeni Tüm Güvenlik-İş Sendikası ailesine Katılın” ifadeleriyle basın açıklamasını sonlandırdı.

Bir cevap yazın