Can dostlarımızı koruyun, sahiplenin

Gündem, Özel Haber, Son Dakika, Yerel Haberler

Hayvan dostları ilk kez İngiltere’de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular ve ardından ilerleyen tarihlerde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak ilan ettiler.

Bugün Can dostlarımız için farkındalık yaratma günü.  Tüm dünyada halen hayvanlar eziyet görüyor, maddi kazanç elde etmek amaçlı sömürülüyor,kötü muamele görüyor.

Bunlara dur demek, farkındalık yaratmak tüm basın kurumlarının görevidir.

GazettEge olarak bu özel günde sizlere Hayvan Hakları Bildirgesini yayınlıyor ve Can dostlar için herkesi yüreğini ortaya koymaya davet ediyoruz.

İlçemizde de aktif olarak çalışan hayvanseverler SEHAYDER çatısı altında yoğun mücadele vermektedirler. Gönüllü olun SEHAYDER’e sizde destek verin.  www.sehayder.com

 

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

Madde 1- Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olmak hakkına sahiptir.
Madde 2-1.Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. 2.Bir tür hayvan olan insan,öbür hayvanları yok edemez,bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez,bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. 3.Bütün hayvanların insanlarca gözetilme,bakılma ve korunma hakları vardır.

Madde 3-1.Hiçbir hayvana kötü davranılmaz,acımasız ve zalimce işlem yapılamaz. 2.Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa;bu bir anda,acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

Madde 4-1.Yabani türden olan bütün hayvanlar,kendi özel ve doğal çevrelerinde, karada, havada veya suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir. 2.Eğitim amacı ile olsa bile,özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

Madde 5-1.Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bütün hayvanlar uyumlu biçimde  türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.  2.İnsanların kendi çıkarları için bu uyumda ya da bu koşullarda yapacakları her türlü değişiklik bu haklara aykırıdır.

Madde 6-1.İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar, doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir.  2.Bir Hayvanı Terk Etmek Acımasızca ve insanlık dışı Bir Davranıştır.

Madde 7- Bütün çalışan hayvanlar iş süresinin yoğunluğunun sınırlandırılması,onarıcı ve güçlerini artırıcı beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

Madde 8- Hayvanlarda fiziksel ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak, hayvan haklarına aykırıdır.Tıbbi bilimsel,ticari ve başka biçimlerdeki her türlü deneyler için de böyledir.

Madde 9-Hayvan beslemek için yetiştirilmişse;bakılmalı,barındırılmalı,taşınmalı,ölümü de korkutmadan ve acı çektirmeden yapılmalıdır.

Madde10-1.Hayvanlardan insanın eğlencesi olsun diye yararlanılmaz. 2.Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

Madde11-1.Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış,bir “biocide” yani yaşama karşı suçtur.

Madde 12-1 Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir “genocide” yani türe karşı suçtur.
2.Doğal çevrenin kirletilmesi ve yıkılıp yok edilmesinin sonu “genocide”,soykırıma varır.

Madde 13-1.Hayvanın ölüsüne de saygı göstermek gerekir. 2. Hayvan haklarına saldırıyı göstermek amacı gütseler bile hayvanların öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonlarda yasaklanmalıdır.

Madde 14-1.Hayvanları savunma ve koruma kuruluşları,hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. 2.Hayvan hakları da insan hakları gibi yasa ile korunmalıdır.

Bir cevap yazın