Seferihisar’da Kadın Dayanışması İstanbul Sözleşmesi için Buluştu

Gündem, Yerel Haberler

Seferihisar Kadın Dayanışması için bir araya geldi.  Seferihisar Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitimiş, Seferihisar Kent Konseyi Kadın Meclisi, Seferihisar Alevi Kültür Derneği, Seferihisar Akarcalılar Derneği öncülüğünde gerçekleşen basın açıklamasına birçok STK ve siyasi de destek verdi.

Eğitimiş adına Fatma Eminoğlu’nun sunumu ile gerçekleşen basın açıklamasında İstanbul Sözleşmesinin feshi ile ilgili olarak şöyle dendi.

Değerli basın mensupları, sevgili Seferihisarlılar..
Basın açıklamamıza hoş geldiniz.
Kadınlar incindi! Kadınlar öfkeli!
Ülkemizin her köşesinde kadınlar öfkeli!
Bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle; Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi.
Protesto etmek, tepkimizi göstermek için bir araya geldik.
Ey siyasi iktidar işte buradayız! Türkiye’nin dört bir yanında da ayaktayız!
Haykırıyoruz:

KABUL ETMİYORUZ! VAZGEÇMİYORUZ! İZİN VERMİYORUZ! GERİ ÇEK!
Değerli basın mensupları, sevgili Seferihisarlılar.
Bir kararname ile fesih edilen İstanbul Sözleşmesi’ni, biz kadınlar için bu kadar önemli hale
getiren şey nedir ? Nedir bu öfkemizin sebebi?
Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinmenin bu sözleşmenin asıl adı : “Kadına
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesi’ dir.” Sözleşme İstanbul’da imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi olarak
anılmaktadır. Türkiye bu sözleşmenin ilk imzacısıdır.
Biz kadınlar uzun zamandan beri, bu sözleşmeden çekilmenin propagandasını yapanlara karşı
mücadele ediyoruz.
Ne yazık ki; ülkemizin yasaları kadınları hayatta tutmaya yetmiyor, kadına yönelik şiddeti,
cinayetleri, istismarı engelleyemedi/engelleyemiyor. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı
ihlalidir. İstanbul Sözleşmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır. 2014 ‘yılında bu
sözleşmenin uygulamaya girmesiyle kadınlara yönelik şiddeti engellemek için devlet
yükümlülük üstlendi.
İstanbul Sözleşmesi; fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal her tür şiddetle mücadele
konusunda devletin önüne dört temel görev koyuyor: önleme, koruma, kovuşturma ve destek
Buradan soruyorum! Yürütmenin başı olan sayın Cumhurbaşkanımız bu görevleri yapmaktan
mı imtina etmektedir?
İstanbul Sözleşmesi; şiddetin, kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan
ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulamaktadır.
Soruyorum sizlere dostlar! Bu vurgu kimi, neden rahatsız eder?
İstanbul Sözleşmesi; şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizması bulunmasını
öngörüyor. Yaptırım gücü var. Bu nedenle kadınlar için bir güvencedir.
Siyasal iktidarın yaptığı propaganda, kullandığı söylem kadınları inciten, onur kırıcıdır.
Kendi tabanlarını dahi ikna edemiyorlar. Şunu herkes bilsin ki; öfkelenmekle kalmadık,
mücadele azmimizi bilendi, kararlıyız, Kararname geri çekilmezse, kar tanesi kadar narin
olan biz kadınlar çığ da olmasını biliriz.
Bir kere daha ifade edelim:
İstanbul Sözleşmesi’nin amacı; kadınları her türlü şiddete karşı korumak, kadına karşı şiddeti
ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmaktır.
Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak, kadınları
güçlendirmek kadın erkek eşitliğini sağlamaktır.
Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım
edilmesi için tedbirler alınmasını sağlamaktır.
Ve en önemlisi sözleşmenin imzalanmasıyla kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan
kaldırılması için kolluk kuvvetlerinin görev alması sağlamıştır. Bu sayede bir çok şiddet olayı
önlenmiş kadınların hayatta kalması sağlanmıştır.
Sevgili Seferihisarlılar basın açıklamamızı burada sonlandırırken sizden bir isteğim var.
Hep beraber haykıralım. Sesimiz Ankara’dan, Saray’dan duyulsun. Hazır mısınız?
Özge Can için!
Pınar Gültekin için!
Ceren Özdemir için!
Duygu Delen için!
Zeynep Şenpınar için!
Gülnur Kocabaş için!
Hayattan koparılan, şiddete, istismara uğrayan on binlerce kadın için1
And içiyoruz!
Kabul etmiyoruz.
Vazgeçmiyoruz.
İzin vermiyoruz.
Kararname geri çekilene kadar mücadele edeceğiz.
Koşan bacaklarını kestiğiniz kadınlar uçmak için kanatlı kızlar doğurur.”

Basın açıklamasına destek amaçlı Chp İlçe Başkanı Senem Gürer Solak ve İyi Parti İlçe Başkanı Şadiye Uçar Aşçıoğlu katıldı. Seferihisar Kent konseyi Başkanı Ekrem Gün’de basın açıklamasına katılarak destek verdi.

Yaklaşık 200 kişilik bir grubun buluştuğu basın açıklamasında kadına şiddet ile mücadele ön plana çıktı. Kadınlar hakları için sloganlar attı. Basın açıklamasında çok sayıda erkekte kadınlara destek için alana geldi.

 

Bir cevap yazın