Seferihisar’da Gazetecilerden Ortak Manifesto

Gündem

Seferihisar’da yayın yapan resmi Gazete, Basın Yayın kurumları ve muhabirler Seferihisar Gazeteciler Derneği çatısı altında bir araya geldi 

Gazetecilik Etik değerleri ile ilgili ortak bir manifesto hazırlayan gazeteciler, Seferihisar Gazeteciler Derneği “Etik Gazetecilik Manifestosu” olarak imza altına alarak yayınladı 

Manifesto hakkında konuşan Seferihisar Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Karabulut; ‘’Seferihisar’ın gazetecilik tarihi ilçenin tarihi gibi oldukça eskiye dayanıyor. Uzun yıllara dayanan bir kültür var burada. Bu kültürün temel taşı ise her zaman gazeteciliği mesleğin etik kurallarına uygun şekilde yapmak olmuştur. Bu manifesto ile yıllara yayılan deneyim ortak bir mutabakata varılarak yazıya döküldü. Seferihisar’ın gazetecilik kültürünü devam ettirecek bizden sonraki nesiller için de bir belge oluşturmak istedik. Hedefimiz ilçemizde gazetecilik faaliyeti yapan tüm kişi ve kurumların tutum belgesi niteliğindeki bu manifestoya imzacı olmasıdır.’’ dedi.

Gazettege Haber Koordinatörü Sevil Ege “Seferihisar Gazeteciler Derneği’nden gelen teklifi memnuniyet ile kabul ettik. Maalesef bir süredir, gazetecilik ahlakı ve etik kurallarını ilçemizde ısrarla çiğneyen yayın organları var. Bu konuda bir tutum sergiliyor ve biz gerçek gazeteciler elele veriyoruz. Özellikle ben yeni yetişen gazetecilere örnek teşkil etmemiz gerektiğini düşünüyor, manifestoya imza atan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. oldu

Manifestonun ilk imzacıları; Anadolu Ajansı Seferihisar Temsilcisi Cemrecan Tutar,Demirören Haber Ajansı Seferihisar Temsilcisi Evrim Ataman,Gazete Seferihisar,Gazeteci-Yazar A. Sevil Ege,GazettEge,Oluşum Medya,Yeni Haber Gazetesi oldu

 

Seferihisar Gazeteciler Derneği Manifestosu

Bu manifesto Seferihisar Gazeteciler Derneği üye gazetecileri ve kurumları için bir tutum belgesidir. Derneğe üye kişi ve kurumlardan manifesto maddelerine uygun davranması beklenir. Bu manifesto Seferihisar’da yayın yapan tüm basılı ve dijital mecraları kapsar.

1. Seferihisar Gazeteciler Derneği her türlü ırk, renk, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, dil, din, sosyal statü, sınıf, bedensel yapı, düşünce ve eğilimlerden kaynaklı ayrımcılık ile mücadele eder. Nefret söylemi ve ayrımcılık üreten haber ve yorumlara izin verilmez. Üyelerinin de bu doğrultuda içerik üretmesi beklenir. Gazetecilik faaliyetlerinden kaynaklı toplumsal barış ve huzur ortamının bozulması hoş görülemez.
2. SGD üyeleri gazeteciliğin bir kamu görevi olduğu bilincindedir. Gazetecinin temel amacı halkın haber alma hürriyetini sağlamak amacı ile haber ve yorum üretmek ve kamuoyunu bilgilendirmektir.
3. SGD üyesi kişi ve kurumlar rekabet nedeniyle de olsa, başka gazetecilere ve kurumlara gazeteciliğin etik ilke ve sorumlulukları kapsamında bilinçli ve açık, mesleki zarar vermekten kaçınır. SGD üyeleri gazetecilik faaliyeti sırasında mesleğin saygınlığını gölgeleyecek yöntem, tutum ve davranışlardan uzak durur; bilgi edinmek için tehdit ve şantaja başvurmaz, maddi-manevi çıkar vaat etmez.
4. SGD üyeleri gazetecilik faaliyetlerini özel amaç ve çıkarlara alet edemez. Gazetecilik faaliyetleri ile elde edilen bilgi ve haberi yayımlamak ya da yayımlamamak karşılığında maddi-manevi çıkar sağlayamaz.
5. SGD üyesi gazeteciler ve kurumlar haberleri doğru, güvenilir kaynak kullanarak gazeteciliğin etik ilkelerine saygılı bir biçimde yapar. Halkı yanlış yönlendiren haberlerden kaçınır, yapanlar ile mücadele eder. Haber ve yorum içeren içerikler kar getirici faaliyetlerden (ilan-reklam) ayrı tutulur. Haber ve yorumun ilan ve reklam ile birlikte değerlendirilmesinden kaçınan yayın politikası izler.
6. SGD üyeleri kanıtsız iddia ve suçlama, iftira, yalan, manipülasyon içeren içerikler üretemez. Doğruluğu kesinleşmemiş bilgiler doğruymuş gibi izleyici-okura sunulamaz. Kanıt ve belgeler gazetecinin etkisi ile değiştirilemez, hasara uğratılamaz. Bunlara rağmen üretilen içeriğin yanlış olduğu ortaya çıktığında bahsi geçen içerik düzeltilir, yanıt ve düzeltme hakkı kullandırılır.
7. Kamuoyunun ve halkın haber alma ve bilgi edinme hakkıyla doğrudan ilgili değilse, kişilerin özel yaşamı yayın konusu yapılamaz.
8. Haberde bahsi geçen kimse yargı kararı olmadıkça, “suçlu” ilan edilemez; idari makamların tek yanlı suçlamaları ve teşhir uygulamalarından hareketle, haberde ve yorumda suçlu gibi gösterilemez. Yargılama sürecinde de yalnızca haber verilir, taraf olunmaz.
9. SGD üyesi kişi ve kurumlar ideolojik, siyasal, ekonomik tercihleri doğrultusunda propaganda amaçlı yayın yapamazlar. Kamuoyuna tarafsız bilgi vermek üyelerin temel sorumluluğudur.
10. SGD üyesi kişi ve kurumlar ifade ve basın özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesi, kamuoyunun serbestçe oluşması ve halkın haber alma hakkının hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanılabilmesi için her türlü sansür ve otosansürle mücadele eder, kamuoyunu bu yönde bilgilendirir.
11. Haber kaynaklarının gizliliğine saygı duyulur. Saklı kalmak üzere verilen bilgiler yayımlanamaz.
12. SGD üyesi kişi ve kurumlar haber, yorum ve yazılarının sorumluluğunu eksiksiz ve kaçamaksız üstlenir; meslektaşlarının haber, yorum ve yazıları ile başkalarının içeriklerini ve gazetecilik faaliyetlerini kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunamaz.
13. Seferihisar Gazeteciler Derneği’ne üye kişi ve kurumların yukarıdaki maddelerin hepsine uygun tutum ve davranış sergilemesi beklenmektedir. SGD, manifestoya uygun olmayacak şekilde Seferihisar’da etik dışı gazetecilik yapan kuruluşu gerekçeli kararı yayınlayak kınar ve üyelikten çıkarır.

 

 

 

 

 

One thought on “Seferihisar’da Gazetecilerden Ortak Manifesto

  • Gerçekten manifesto, ideale çok yakın. Altına imza atan tüm basın mensuplarını kutluyorum. Umarım bu manifestoyla birlikte ilçe sınırları içerisindeki olumsuzluklar dile getirilirken siyaset üstü ve ticari kaygılardan uzak haber yapılır. Her ne kadar “reklam girdisinden başka geliri olmayan basın, bağımsız olamaz” diye bir tezim olsa da, umudumu kaybetmiş değilim. Allah yardımcınız olsun..

Bir cevap yazın